Продажба на обекти

Директно от строителя 
042 602205

gladston

Комплексна услуга - Кофраж + Бетон + Арматура + Изкоп

От началото на 2015 г. в помощ на своите партньори Стара Загора Проект конфигурира нов продукт, който включва:

Бетон

Бетонът е композитен строителен материал, получен в резултат от втвърдяването на смес от цимент, вода, пясък, трошен камък химични и/или минерални добавки.

Арматура

Във всяка стоманобетонна конструкция, съществено влияние указва армировката В някои специфични приложения (главно настилки) се използва армиране със стоманени или полимерни фибри (дисперсно армиран бетон).

Изкоп

Масов изкоп на земни маси и извозване

Не се колебайте да попитате за комплексната ни цена за  Бетон+Арматура+Изкоп

Според Вашите нужди ние ще направим най-добрата оферта!

Автопарк

 

За ефективно обслужване на клиенти фирмата разполага със специализирани транспортни средства.

 

  • бетоносмесители - 11 броя
  • бетон помпи - 3 броя
    (48 м, 42 м, 36 м)
  • миксер помпи - 4 броя
    (3 бр -  28 м, 1 бр - 26 м)
  • товарни автомобили - 6 броя

Качество

 

Качеството на продуктите се гарантира от:

 

  • Система за управление на качеството ISO 9001:2000
  • Система за производствен контрол на суровините и произвежданите бетони и разтвори.