Продажба на обекти

Директно от строителя 
042 602205

gladston

СТАРА ЗАГОРА ПРОЕКТ ЕООД сключи договор за изпълнение на проект

prog

СТАРА ЗАГОРА ПРОЕКТ ЕООД сключи договор за изпълнение на проект, по програма „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“, финансирана от „Национален план за възстановяване и устойчивост “, финансиран от Европейския съюз –NextGenerationEU“

СТАРА ЗАГОРА ПРОЕКТ ЕООД стартира изпълнение на Проект „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия “. Целта на проекта е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП).

Чрез изпълнението на проекта Дружеството се стреми към възстановяване на икономическия си потенциал от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие чрез инвестиции в решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността.

Проектът е със срок на изпълнение 12 месеца и обща стойност 20 000.00 лева.

Одобреното финансиране е в размер на 20 000.00 лв., от които 20 000.00 лева (100 %) от Европейски съюз и 0.00 лева от национален бюджет.

При изпълнението на проекта ще бъдат стриктно спазвани и съблюдавани хоризонталните политика за устойчиво развитие и равнопоставеност, и недопускане на дискриминация, както и принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда.

 

www.eufunds.bg 

Проект „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“, финансирана от „Национален план за възстановяване и устойчивост “, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU“.