Продажба на обекти

Директно от строителя 
042 602205

gladston

Автопарк

 

За ефективно обслужване на клиенти фирмата разполага със специализирани транспортни средства.

 

  • бетоносмесители - 11 броя
  • бетон помпи - 3 броя
    (48 м, 42 м, 36 м)
  • миксер помпи - 4 броя
    (3 бр -  28 м, 1 бр - 26 м)
  • товарни автомобили - 6 броя

Качество

 

Качеството на продуктите се гарантира от:

 

  • Система за управление на качеството ISO 9001:2000
  • Система за производствен контрол на суровините и произвежданите бетони и разтвори.